Dzisiaj jest 24.10.2019

... z Wami od 1951 roku

PRZETARG 7/Sz/PN/2006


SPECYFIKACJA Pobierz specyfikację

WAŻNE INFORMACJE
BIPROKOM – KRAKÓW Spółka Akcyjna działając w imieniu i na rachunek Inwestora Bezpośredniego – Zarządu Powiatu Nowotarskiego, zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 02.11.2006 r. dokonano wyboru Dostawcy videogastroskopu i videobronchoskopu dla Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Za najkorzystniejszą ofertę, wybrną zgodnie z postanowieniami SIWZ uznano ofertę:
  • Firma : OLYMPUS POLSKA Spółka z. o.o.
00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
  • Cena wybranej oferty: 237 653,76 złotych brutto(słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 76/100)
PYTANIA I ODPOWIEDZI Zadaj pytanie

Szybki kontakt

Adres:

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
woj. Małopolskie
Polska
Telefon: (012) 422-82-00
Faks: (012) 422-62-80
board@biprokom.pl board@biprokom.com.pl