Dzisiaj jest 24.10.2019

... z Wami od 1951 roku

PRZETARG 3/Sz/PN/2006


SPECYFIKACJA          Pobierz specyfikację

WAŻNE INFORMACJE

BIPROKOM – KRAKÓW S.A.  działając  w  imieniu  i   na rachunek   Inwestora Bezpośredniego – Zarządu Powiatu Nowotarskiego, zgodnie z art.92 ust.1  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ,  uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27.07.2006 r. dokonano wyboru Dostawcy na dostawę Diatermii chirurgicznych dla Szpitala im. Jana  Pawła   II w Nowym Targu.

Za najkorzystniejsza ofertę ,wybraną zgodnie z postanowieniami SIWZ uznano ofertę:

Firma:  MEDICOM Sp. z o.o.
            ul. M. Skłodowskiej – Curie 34
            41-819 Zabrze

Cena wybranej  oferty :          145.398,02 zł  brutto  

          słownie: (sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 02/100)

PYTANIA I ODPOWIEDZI          Zadaj pytanie

 
Pyt. : Czy Zamawiający dopuści aparat o mocy cięcia monopolarnego 300 W ?

Odp. : Zamawiający nie dopuści aparatu o mocy cięcia monopolarnego 300 W.
Dopuszczenie aparatu o mocy cięcia monopolarnego byłoby niezgodne z postanowieniami części II SIWZ " Zestawienie parametrów i warunków wymaganych"

Szybki kontakt

Adres:

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
woj. Małopolskie
Polska
Telefon: (012) 422-82-00
Faks: (012) 422-62-80
board@biprokom.pl board@biprokom.com.pl