Dzisiaj jest 24.10.2019

... z Wami od 1951 roku

PRZETARG 11/Sz/PN/2006


SPECYFIKACJA Pobierz specyfikację

WAŻNE INFORMACJE
BIPROKOM – KRAKÓW Spółka Akcyjna  działając  w  imieniu  i   na rachunek   Inwestora Bezpośredniego –  Zarządu  Powiatu  Nowotarskiego,  zgodnie z art.92 ust.1  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15.11.2006 r. dokonano wyboru Dostawcy  laparoskopu z choledochofiberoskopem dla Szpitala im. Jana  Pawła   II w Nowym Targu.
Za najkorzystniejszą ofertę, wybrną zgodnie z postanowieniami SIWZ uznano ofertę:
Firma : OLYMPUS POLSKA Spółka z. o.o.
            00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

Cena wybranej oferty: 172 887,00 złotych brutto
(słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

PYTANIA I ODPOWIEDZI Zadaj pytanie

Szybki kontakt

Adres:

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
woj. Małopolskie
Polska
Telefon: (012) 422-82-00
Faks: (012) 422-62-80
board@biprokom.pl board@biprokom.com.pl